T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastanemizde 2019 İlk 6 Aylık Kalite ve Verimlilik Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır.